Gazport Doğalgaz Toptan Satış ve Tic. A.Ş

İstanbul / Üsküdar

2009

KURULUŞ YILI

0

ŞUBE

2500

ÇALIŞAN

1

ÜRÜN VEYA HİZMET

BİLGİ

FİRMA HAKKINDA

1984 yılında yapılan uluslararası bir sözleşme ile Türkiye’de doğal gaz sektörü başlamış, 1986 yılında 6 milyar m3 doğal gaz tedarik sözleşmesi ile ilk doğal gaz alımı gerçekleşmiştir. Türkiye doğal gaz şebekesinin alt yapısı geliştirildikçe diğer uluslararası uzun süreli gaz tedarik sözleşmeleri gerçekleşmiştir.
 
2001 yılında kurulan ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU (EPDK) ile enerji sektörünün liberalleşmesi hedeflenmiş, hazırlanan mevzuatlarla enerji piyasasında kaliteli, arz güvenliğine dayalı, çevreye duyarlı ve tüketicinin ekonomik avantajını gözeten bir rekabet ortamı yaratılmıştır. Doğal gazın Türkiye genelinde tüm illerde yaygınlaşması için 2003 tarihinde ilk Doğal Gaz Şehir Dağıtım Lisansı ile başlayan liberalleşme süreci 2010 yılına kadar hızla devam etmiştir. EPDK tarafından Şehir İçi Dağıtım konusunda kanunun öngördüğü hedefler gerçekleştirilmiş ve 65 dağıtım bölgesi özelleştirilmiştir.
 
Doğal gaz sektörünün çok aktörlü olması gerektiği vurgulanarak; BOTAŞ’ın sahip olduğu uzun dönem uluslararası anlaşmaları ihaleye açılmış ve %10 dolaylarında bir özelleşme sağlanmıştır. BOTAŞ tarafından 2005 yılında Kontrat Devri İhalesi’ne çıkılmış ve 2009 yılı itibariyle 4 özel şirket faaliyete geçişlerini tamamlamıştır. 2009 yılında piyasanın yeni özel sektör ithalatçıları ile birlike, özel toptan satış şirketleri de piyasada faaliyete başlamıştır. 2011 tarihinde, EPDK, Rusya Federasyonu'ndan doğalgaz ithal etmek isteyen 4 özel şirkete doğalgaz ithalat lisansı verilmesine karar vermiştir; 2012 yılında Botaş ile birlikte ithataltçılar ve toptan satış şirketleri doğal gaz toptan satış piyasasında aktif ticaret yapmaya başlamışlardır.. 2013 gaz doğal gaz ithalat miktarı,  özel sektör tarafından yenilenen 6 milyar metreküplük kontratlar ile birlikte artmış ve özel sektörün ülke ithalatındaki payı yüzde 20’nin üzerine çıkmıştır.
 
Spot LNG İTHALATI ve DOĞAL GAZ TOPTAN SATIŞI için özel düzenlemeler kapsamında yetkiler tanınmıştır. Spot LNG ithalatı 2009 yılında başlamıştır.  EPDK tarafından Haziran 2010’da yayımlanan LNG Kullanım Usul ve Esasları (KUE) ile Türkiye’de 2010 yılı itibariyle GAZPORT A.Ş’nin de dâhil olduğu 14 adet Spot LNG İthalat Lisans Belgesi’ne sahip özel kuruluş LNG operasyon faaliyetleri için hak kazanmıştır.  2014 yılında LNG Linsansına sahip özel şirket sayısı 37 adet olup; dünya piyasa fiyatlarına göre Türkiye’de spot LNG’nin ithalat miktarı değişkenlik göstermektedir. Silivri, İstanbul’da bulundan TPAO tarafından işletilen Yer Altı Gaz Depolama Tesisi, 2012 yılında yürürlüğe giren yeni Depolama Kullanım Usul ve Esasları (KUE) ile ithatlatçı ve toptan satıcı şirketlerin mevsimsel ve günlük tüketim dengelemesi için  kullanıma açılmıştır.

YETKİLİLER

FİRMA ÜRÜNLERİ

Doğalgaz Toptan Satışı

KONUM

FİRMAYLA İLETİŞİME GEÇİN

Firma Yetkilisi :